DEĞER KAYBI TAZMİNATI NEDİR ?

Değer kaybı tazminatı aracın hasar görmesi sonucu sigorta şirketi tarafından ödenen hasar bedeli tazminatından farklı olarak aracın trafik kazası sonucu hasarlanıp, onarılmasından sonraki değeri ile hiç hasarlanmamış haldeki değeri arasındaki farka denmektedir.

Bilindiği üzere reel piyasada hiç hasar almamış bir araç ile kaza sonrası aksamları hasar görmüş bir araç arasında –hasar gören parçalar orijinal parçalarla değiştirilmiş ve araca önceki parçalarından daha yeni ve sağlam parçalar takılmış olsa dahi- satış aşamasında fiyat farkı olmaktadır. Değer kaybı tazminatı bu aradaki farka ilişkin olup reel piyasada kazasız rayiç değeri 750.000 TL olan aracın kaza sonrası kaza nedeniyle piyasa satış değerinin 720.000 TL’ye düşmesi sonucunda aradaki fark olan 30.000 TL’nin tazmin edilmesine yöneliktir.

 

ARAÇ DEĞER KAYBI TAZMİNATI KİMLERDEN TALEP EDİLEBİLİR ?

Araçtaki hasara neden olan sürücü veya araç sahibi değer kaybından sorumlu olmakla birlikte araç zorunlu trafik sigortasına sahip ise trafik sigortası şirketi poliçe limitleri dahilinde ödemekle sorumlu olacaktır. Trafik Sigortasının limit aşımı halinde kazaya sebep olan araç sahibinin Zorunlu Trafik Sigortasında İMM klozunun olup olmadığı yahut Kasko Trafik Sigortasının olup olmadığı tarafımızca araştırılacak duruma göre başvuru yapılacaktır. Araç sigortasız ise dava sürücü ve araç sahibine karşı açılacaktır.

 

DEĞER KAYBI TALEP ETMENİN ŞARTLARI 

Tazminatın hesaplanması için gerekli şartlar;

  • Kaza tarihinden itibaren 2 yıllık zamanaşımı süresinin dolmamış olması,
  • Kaza tarihinden önce aracın ağır hasar kaydının / pert kaydının olmaması,
  • Kusur tamamen ya da kısmen karşı tarafta olması (Kusurun %100 başvuruda bulunan araçta olmamasıdır.)
  • Değer kaybı tazminatı talepleri Yargıtay kararları çerçevesinde sigorta poliçesi teminatı kapsamında olup, sigorta şirketlerinin sorumlulukları poliçe limiti ile sınırlıdır. Limit her yıl ocak ayında –kimi zaman ara dönemlerde- değişmekte ve büromuzca güncel değişiklikler takip edilmektedir. Limit aşan hallerde sigorta şirketine tazminat başvurusunda bulunulamamaktadır.

 

DEĞER KAYBI TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR ?

Değer kaybı tazminatı Sigorta Tahkim Komisyonuna açılan usulüne uygun başvuru ya da Yerel Mahkemeye açılan usulüne uygun davada atanan bilirkişi marifetiyle hesaplanmaktadır.

Bilirkişi, yazdığı raporda aracın kilometre bilgisini, marka model ve kullanım sonucu yıpranma oranını, aracın mevcut kazadan önce kaza geçmişinin olup olmadığını, varsa kaza adedini ve önceki kazalarda hasar alan parçaların mevcut kazada da hasarlı olup olmadığını, tamir esnasında hangi parçaların değiştirildiği, hangi parçaların onarıldığı ve boyandığını, Kaza Tespit Tutanağı, kaza fotoğrafları ile hasar onarım fotoğrafları, onarım fotoğraflarında macun izi olup olmaması, tramere yansıyan hasar bedelini gözeterek sahibinden.com vb sitelerden alınan aracın 2. el piyasa  bedeli ile galeri ve bayilerden alınan aracın 2. El piyasa değerini karşılaştırarak değerlendirmek suretiyle denetime elverişli rapor hazırlamaktadır  .

Büromuzun yıllardan beri gelen deneyimi ile bilirkişi raporu değerlendirilerek hesaplanan değer kaybı bedelinin uygunluğu denetlenmekte, aksi durumda rapora itiraz edilmektedir.

Rapora itiraz edilip edilmeyeceği değerlendirilirken aracın marka modeli ve hasarlanan parçalar beraber değerlendirilmektedir. Konu durum uzmanlık gerektirmekte olup 10.000 kilometrede kaza yapan 2023 model Peugeot 3008 model aracın ön tampon, motor kaputu ve ön çamurluğun hasarlanması durumu ile sadece sağ ön ve arka kapının hasarlandığı farklı bir varyasyonda oluşacak değer kaybı bedeli birbirinden farklı olacaktır. Aynı şekilde hasarlanan parçalar, model yılı ve kaza tarihleri aynı olmuş olsa bile örneğin sağ arka çamurluğu ve sağ arka şase aksamı mayıs 2023 tarihinde hasarlanmış 2021 model Hyundai Elantra ile 2021 model Peugeot 3008 model araçta hesaplanan değer kaybı bedeli birbirinden farklı olacaktır.

Kazanın gerçekleştiği yıl da –değer kaybı bedeli kazadan bir sonraki gün baz alınarak hesaplandığından- değer kaybı bedelini değiştirmektedir.

Ayrıca değer kaybı tazminatı hesaplanırken araçta sadece plastik – cam aksamların onarımı –örneğin sadece plastik aksam olan tamponun boyanması- tek başına değer kaybı tazminatına yol açmamaktadır. Aynı şekilde aynı yerden daha önce kazası olan araçta da; örneğin araç mevcut kazasında sadece sağ ön çamurluk hasar almış ve bu kazadan önce gerçekleşen 2017 tarihli kazasında da sağ ön çamurluk hasar aldıysa değer kaybı bedeli hesaplanmayacaktır.

Bilirkişi raporu denetlendikten ve son beyanlardan sonra raporda belirlenen değer kaybı bedeli yönünde karara hükmedilmekte olup sonrasında tahsilat aşamasına geçilmektedir.

 

DEĞER KAYBI BEDELİ NASIL TAHSİL EDİLİR ?

Sigorta şirketine karşı Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru yapıldıktan yahut yerel mahkemede dava açıldıktan sonra kimi zaman dosya bilirkişiye gönderilmeden tüm tazminat ödenebilmekte kimi zaman ise bilirkişi raporu yazıldıktan sonra henüz karar çıkmadan dosya ödenebilmektedir. Bu aşamada ödeme olması halinde ödemenin ulaşıp ulaşmadığı ve hesabın doğruluğu tarafımızca kontrol edilmekte ve dosya kapanmaktadır.

Sigorta şirketinin karar çıkmadan önce yahut karar çıktıktan sonra ödeme yapmaması halinde sigorta şirketine mahkeme/tahkim kararı ile usulüne icra takibi başlatılmakta, icra takibinin kesinleşmesi süreci ve tahsilat süreci ödeme yapılıp dosya kapanan kadar tarafımızca titizlikle yönetilmektedir.